رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۱۹
بعضی از اجداد ما بسیار شجاع بوده‌اند، آن‌ها در نهایت غذای خرس‌ها شدند؛ بعضی کمی شجاع بودند، طوفانِ بزرگ آن‌ها را محو کرد. آن‌ دسته که ترسو بودند، به‌جا ماندند. ما نوادگانِ آن‌ها هستیم. ترسوها هم می‌میرند، اما نه با طوفان و خرس؛ با بغض‌های در گلو و حرف‌های ناگفته، و بسیار دیر.