رد شدن به محتوای اصلی
برای مجوز رفته بودیم ارشاد. قرار شد پلان‌ها، خارجی گرفته شوند و نیازمند مجوز شدیم. در وزارت ارشاد هیچ‌کس ما را فیلم‌ساز نمی‌دانست. با تعجب. تعجب از چه؟ از تیپ‌مان. از موی کوتاه و سریع حرف زدن و سادگی. که هنرمند انگار یونی‌فرم دارد. ریش و موی بلند و صدای لرزان و چند نقل قول از تارکوفسکی یا برسون‌. سیگار هم. که بد نیست. اما هنر ذات‌ش فردیت است و هنرمند، سازنده‌ی جهان خودش‌. که این‌جا هنرمند را به تیپ‌ش می‌شناسیم و هایلایت موهای‌ش. که هنرمندها شبیه‌ترین قشر به یکدیگرند. فردیت را کشتیم با هنر٬ تا هنرمند باشیم. که خدا رحمت کند کوندرا را، «بیش از هر زمان هنر را تحویل گرفتیم، و بیش از هر زمان نابودش کردیم.» باید بنویسم از آزادگانی که با یونی‌فرم‌ها جنگیدند.

نظرات